Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Rewal nr 31/2022 termin składania wniosków o dofinansowanie ustala się do dnia 31 marca 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj