W dniach 12-14 grudnia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu gościło ekipę filmową z Telewizji Republika. Pani Joanna Kopeć (realizator) i pan Marcin Fonfara (operator) przyjechali do Gminy Rewal nagrywać reportaż o rybołówstwie łodziowym. Muzeum było ścisłym współpracownikiem w trakcie prac reportażowych.

Ekipa telewizyjna spotkała się z naszymi rybakami. Nagrane zostały liczne wywiady oraz dwukrotne wypłynięcie na łodzi rybackiej: na zbiór połowu oraz na rozstawienie sieci. Były to bardzo intensywne trzy dni podczas których rozmawialiśmy o przeszłości rybołówstwa, o tym jak wygląda obecnie i jaka przyszłość je czeka. Opowiedziane zostały piękne historie o miłości do morza i te powiewające grozą o niebezpieczeństwach czyhających na rybaków.

Zebrany materiał filmowy przekazany zostanie w całości do Muzeum, co znacząco wzbogaci muzealne archiwum i będzie pierwszymi zbiorami audio-wizualnymi w jednostce. Podkreślić należy także fakt, że zebranie filmowej dokumentacji lokalnego rybołówstwa jest pierwszą tego typu inicjatywą w naszym Muzeum.

Reportaż można będzie obejrzeć na początku nowego roku w Telewizji Republika. Szczegółowe informacje o dacie emisji przekażemy wkrótce.

A już teraz zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku z rozstawiania sieci, który został nagrany podczas realizacji reportażu.