W czwartek, 11 czerwca 2020 r. , w święto Bożego Ciała, Nadmorska Kolej Wąskotorowa , po wymuszonej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, powraca na trasę.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce i w naszym regionie, zakładając, że stan rzeczy nie ulegnie pogorszeniu oraz nie pojawią się nowe fale zachorowań, w weekend Bożego Ciała, 11 czerwca 2020 r. rozpocznie się kolejny sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Pociągi będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy, zamieszczonym na stronie internetowej, www.kolej.rewal.pl.

Czas narodowej izolacji, jakkolwiek trudny dla wszystkich, bo związany z zakłóceniem zawodowych czynności, w przypadku nadmorskiej wąskotorówki został racjonalnie wykorzystany do wykonania wielu prac konserwacyjnych i remontowych. Kwietniowa susza umożliwiła ekipie wąskotorówki uporządkowanie przepustów i rowów melioracyjnych, usytuowanych przy torowiskach, a także wykonanie prac konserwacyjnych na moście w Modlimowie oraz wymianę starych podkładów kolejowych na trasie Modlimowo- Niedźwiedziska. W ramach przygotowań do sezonu przewozowego przeprowadzono szczegółowe przeglądy techniczne lokomotyw i taboru kolejowego oraz uporządkowano teren wokół dworców kolejowych.

Podczas tegorocznego sezonu przewozowego, w pociągach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej zachowane będą wszelkie obostrzenia sanitarne oraz procedury bezpieczeństwa, zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Punkty kasowe na dworcach w Trzęsaczu, Rewalu i Pogorzelicy wyposażone zostały w osłony pleksiglasowe, oddzielające kasjerów od klientów.  Zakupione zostały również urządzenia i środki do dezynfekcji taboru. W wagonach zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Obsługa pociągów Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej wyposażona będzie w środki ochrony osobistej w postaci maseczek z filtrami, gogli oraz przyłbic ochronnych, które przekazane zostały spółce przez Wójta Gminy Rewal.