Drodzy Nauczyciele !

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam gorące życzenia dla całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników oświaty w Gminie Rewal.
Pragnę serdecznie podziękować za Wasz trud, zaangażowanie i wspaniałą pracę jaką wykonujecie dla dobra naszych dzieci.
Życzę Wam, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce.

Z wyrazami uznania i szacunku
Wójt Gminy Rewal
Konstanty Tomasz Oświęcimski