Powołano Zespół ds. połączenia spółek gminnych
19 stycznia p.o. Wójt Gminy Rewal  powołał do życia zespół, którego celem jest analiza i ocena propozycji połączenia spółek gminnych czyli Nadmorskiej Kolej Wąskotorowej Sp. Z o.o. oraz Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Zespół będzie się składał z Piotra Skaskiewicza, Iwony Sielskiej, Janusza Cetery, Sylwii Brzęczkowskiej, Konrada Kęsego.

Celem prac zespołu jest opracowanie szczegółowego harmonogramu prac niezbędnych do konsolidacji oraz przygotowanie planu ekonomiczno-finansowego, zawierającego w szczególności wyniki i skutki finansowe połączenia. Dodatkowo zespół przygotuje plany ujednolicenia księgowości, wyceny majątku i unifikacji dokumentów prawnych. Jednakże, jednym z najważniejszych tematów jakim zajmie się zespół jest analiza obszaru pracowniczego.

Zespół ma zakończyć pracę 30 maja i przedstawić Wójtowi oraz Radzie Gminy prezentację zawierającą wnioski z prac i konkretne propozycje działań.

Źródło http://bip.rewal.pl/dokumenty/9188