Wójt Gminy Rewal ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska.

Wymagania i kwalifikacje, jakie powinien posiadać kandydat przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal –bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu.

Więcej informacji na bip.rewal.pl