Drukuj

Regulamin kąpielisk

Plaża gmina Rewal - fot. Robert Dajczak

 1. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10:00 – 18:00, gdy wywieszona jest biała flaga.

 2. Kolory flag oznaczają:

 • biała – kąpiel dozwolona,

 • czerwona - zakaz kąpieli.

   

 1. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 2. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.

 3. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

 4. Akwen strzeżony podzielono na:

 • akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony kolorem żółtym,

 • akwen do głębokości 4 m oznaczony kolorem czerwonym.

 1. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

 3. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami RATOWNIK.

 4. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.

 5. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

 • przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,

 • stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócać wypoczynku oraz kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,

 • kąpieli pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

 • spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi na plaży;

 • zaśmiecania kąpieliska, niszczenia wydm, urządzeń i sprzętu kąpieliska;

 • wprowadzania psów (za wyjątkiem strefy do tego wyznaczonej) – postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników - uwaga: zakaz obowiązuje w terminie od 01.06 do 30.09

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.

 2. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

 

Numery alarmowe: Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601-100-100