Drukuj

Akweny dla grup zorganizowanych

Plaża Pogorzelica fot. Robert DajczakRegulamin kąpieli grup zorganizowanych, kolonii, obozów oraz innych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży kąpieliska Gminy Rewal

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 stycznia 1997 roku z późn. zm. z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków wypoczynku, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U.2009 nr 218 poz.1696)