Na terenie gminy Rewal działają sezonowe i całoroczne punkty informacji turystycznej stworzone z myślą o turystach chcących dokładnie poznać wybrzeże rewalskie, jego zabytki, bogactwo przyrodnicze, a także skorzystać z atrakcji i rozrywek. Punkty usytuowane są w czterech miejscowościach gminy – w Niechorzu, Rewalu, Pobierowie i Trzęsaczu. Są w nich dostępne foldery, broszury i mapki ułatwiające dotarcie do najciekawszych miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu INFORMACJA TURYSTYCZNA, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Drukuj

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Podróż w czasie

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Podróż w czasie fot. Robert DajczakBudowę linii kolejowej łączącej Gryfice (ówczesny Greinfenberg) z Niechorzem (Horst) rozpoczęto w 1895 r. Została ona oddana do użytku podróżnych już rok później, 1 lipca 1896 r. Dynamiczny rozwój kolei przyczynił się do ogólnej poprawy gospodarki regionu, poprzez udrożnienie szlaków komunikacyjnych i stworzenie dogodnych połączeń między poszczególnymi miejscowościami dzisiejszego Powiatu Gryfickiego.

Drukuj

Nadmorska Kolej Wąskotorowa -Trasa

Trasa kolejki rozpoczyna się w Gryficach, gdzie też obiekt stacjonuje w godzinach wieczornych i poza sezonem letnim. Pełna trasa kolejki obejmuje Gryfice – Popiele – Rybokarty- Niedźwiedziska – Modlimowo – Paprotno – Karnice – Dreżewo – Trzęsacz – Rewal – Śliwin – Niechorze – Pogorzelicę. Regularny kurs kolejki obejmuje miejscowości Gminy Rewal, kursując wahadłowo pomiędzy Trzęsaczem i Pogorzelicą.

Drukuj

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Ciekawostki

• Najbardziej znamienną datą w karierze kolejki wąskotorowej był 1 czerwca 2009 roku, kiedy to na swoim pokładzie miała ona zaszczyt gościć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Symboliczna podróż Pana Prezydenta zwieńczyła lata starań o przywrócenie świetności uroczego zabytku i przypieczętowała wysiłki wszystkich osób ciężko pracujących na jej sukces.

Drukuj

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Cennik

Cennik Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.


W związku z remontem parowozu Px-48 cennik zawiera wyłącznie ceny za przewozy pasażerskie składami kursowymi, prowadzonymi przez lokomotywę spalinową LXd2 lub wagonem motorowym MBxd2.

Drukuj

Rozkład Jazdy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej

Rozkład jazdy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal na trasie Trzęsacz – Rewal – Śliwin – Niechorze Latarnia – Niechorze - Pogorzelica Rozkład obowiązuje od 01.05 do 30.09.2015 r.

Drukuj

System parkingów

Urząd Gminy w Rewalu informuje, iż od dnia 1 czerwca do 15 września, w godz. od 9.00 do 20.00 w miejscowościach: Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, obowiązują opłaty za parkowanie pojazdów na niestrzeżonych parkingach zlokalizowanych na terenach gminnych niebędących drogami publicznymi.

Zasady pobierania opłat, wykaz działek na których zostały zlokalizowane parkingi oraz zasady korzystania z parkingów regulują: 

 

- UCHWAŁA NR XLV/255/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

 § 1. 1. Ustala się zasady parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal jak w „Regulaminie korzystania z urządzonych parkingów gminnych i terenów przeznaczonych na parkowanie, zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym dalej Regulaminem.

2. Wykaz urządzonych parkingów i terenów przeznaczonych na cele parkingowe, zwanych dalej Parkingami komunalnymi, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o Strefie Płatnego Parkowania lub Strefie należy przez to rozumieć Strefę Płatnego Parkowania ustaloną uchwałą Nr XLV/255/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowane w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. § 2. Parkowanie pojazdów na Parkingach komunalnych jest płatne w okresie od 1. czerwca do 15. września każdego roku, w godzinach od 9:00 do 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Parkingach komunalnych: 1) opłata podstawowa: a) za pierwsze 30 minut – 2,00 zł; b) za pierwszą godzinę – 3,00 zł; c) za każdą następną godzinę – 2,00 zł; d) za cały dzień – 18,00 zł; 2) opłata abonamentowa, w wysokości 250,00 zł uprawniająca do parkowania na Parkingach komunalnych oraz w obrębie wszystkich miejsc postojowych zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania. 2. Dowodem uiszczenia opłaty jest: 1) bilet parkingowy – w odniesieniu do opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2) karta abonamentowa – w odniesieniu do opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 3. Ustala się opłatę za wydanie duplikatu karty abonamentowej w wysokości 50zł.

§ 4. 1. Opłaty podstawowe za parkowanie pojazdów na Parkingach komunalnych uiszcza się z chwilą rozpoczęcia parkowania. 2. Sposoby uiszczania opłat określono w Regulaminie.

§ 5. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości: 1) 50 zł, 2) 30 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu na rachunek bankowy wskazany w tym zawiadomieniu.  W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, jej ściągnięcie nastąpi na drodze postępowania sądowego.

  1.