Drukuj

System parkingów

Urząd Gminy w Rewalu informuje, iż od dnia 1 czerwca do 15 września, w godz. od 9.00 do 20.00 w miejscowościach: Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, obowiązują opłaty za parkowanie pojazdów na niestrzeżonych parkingach zlokalizowanych na terenach gminnych niebędących drogami publicznymi.

Zasady pobierania opłat, wykaz działek na których zostały zlokalizowane parkingi oraz zasady korzystania z parkingów regulują: 

 

- Uchwała Nr XXIX/234/12 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi - POBIERZ

- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/234/12 Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/234/12 Rady Gminy z dnia 26 października 2012 r.

 

 1. Wysokość opłaty za parkowanie pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, wynosi: 

 • za pierwsze 20 minut 1,00 zł,

 • za pierwsze 40 minut 2,00 zł

 • za pierwszą postoju 3,00 zł

 • za każdą następną godzinę postoju 2,00 zł

 • za cały dzień 15,00 zł

 1. Wysokość opłaty za parkowanie dla pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5t i pojazdów z przyczepami:

 

 • za pierwszą godzinę 10 zł,

 • za każdą następną godzinę 5 zł

 • za cały dzień 30 zł;

 • za bilet zagubiony (dotyczy tylko kart plastikowych) - 50zł.

 

 1. Opłata abonamentowa , upoważniająca do parkowania pojazdu w zryczałtowanym wymiarze:

 

 • masie całkowitej do 3,5t :

   1. tydzień - 70 zł + 10 zł za każdy kolejny dzień,

   2. dwa tygodnie - 100 zł + 10 zł za każdy kolejny dzień,

   3. miesiąc - 150 zł + 10 zł za każdy kolejny dzień,

   4. w okresie od 1.06. do 15.09., danego roku w wysokości 250 zł;

 • masie całkowitej powyżej 3,5t i pojazdów z przyczepami:

 1. tydzień - 180 zł + 20 zł za każdy kolejny dzień,

 2. dwa tygodnie - 240 zł + 20 zł za każdy kolejny dzień,

 3. w okresie od 1.06 do 15.09 - 300zł.

 • zwrotna kaucja pobierana przy wydaniu karty parkingowej na automatycznych parkingach szlabanowych – 50zł.

 

 1. Opłata abonamentowa tzw. „MULTIKARTA” upoważniająca do parkowania w obrębie wszystkich parkingów określonych w Załączniku Nr 1, w tym na automatycznych parkingach szlabanowych, bez określania numeru rejestracyjnego pojazdu:

 • w okresie od 01.06. do 15.09. – 300zł,

 • zwrotna kaucja pobierana przy wydaniu MULTIKARTY – 50zł.

 

 1. Opłata dodatkowa:

 • za nieuiszczenie opłaty podstawowej, bądź przekroczenie opłaconego czasu parkowania - 30zł , w przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty wezwania,

 • za nieuiszczenie opłaty podstawowej, bądź przekroczenie opłaconego czasu parkowania - 50zł , w przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej po terminie 2 dni licząc od daty wezwania.

 

 1. Opłata abonamentowa PMP tj. przydomowe miejsce postojowe dla miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie posesji zabudowanej:

 • roczna - 130,00 zł.

 1. Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobierane są poprzez:

 • wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z chwilą zajęcia miejsca postojowego, bez wezwania, zgodnie z zadeklarowanym czasem parkowania. Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkomacie na terenie Gminy Rewal, uprawnia do opłaconego czasu postoju na wszystkich parkingach na terenie Gminy wyposażonych w parkomaty,

 • dokonanie wpłaty w kasie parkingu wyposażonego w automatyczny (szlabanowy) system parkowania. Opłata wnoszona jest przed opuszczeniem parkingu za rzeczywisty czas parkowania,

 • wykupienie określonych abonamentów w siedzibie administratora, tj. abonamentów o których mowa w §3, pkt. 2, 3 oraz w §5.

 • Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego.

 • Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk biletu z parkomatu lub abonament) lub kartę parkingową, o której mowa w § 6 pkt. 3, należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób niebudzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. W przypadku nie zachowania tego warunku wszelkie wątpliwości będą interpretowane jak nieopłacone parkowanie.

 1. Regulamin korzystania z parkingów.