Nadchodące imprezy

Drukuj

Obwieszczenie o Kwalifikacji Wojskowej

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

               

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1980.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)      mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

2)      mężczyzn  urodzonych w latach 1994 - 1998,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)      kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 1. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. Gryficki Dom Kultury w Gryficach, ul. Niepodległości 53. 06 marca – 22 marca 2018 roku

 

 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 2. Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)       wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną  fotografię o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)      wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1)      w okresie od początku 2018 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2)      po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

                wz.  /-/ Marek SUBOCZ

  Link do pełnej treści obwieszczenia

 

 

Comments ()
Drukuj

Znaleziono psa, prosimy o kontakt

naleziono psa, prawdopodobnie przebywał w Pustkowie od Sylwestra. Obecnie jest pod opieką Wodociągów. Jeżeli ktoś rozpoznaje pieska prosimy  o kontakt ze strażą gminną.

Comments ()
Drukuj

Wielkie emocje w finale Rewaligi!

 W piątek 12 stycznia odbył się wielki finał 7.edycji rewalskiej amatorskiej ligi futsalu. Na ten wyjątkowy dla sympatyków Rewaligi wieczór zaplanowane zostały trzy spotkania, mecz o miejsce 5, o miejsce 3 oraz finał. Po uroczystej prezentacji wszystkich drużyn w tle hymnu Ligi Mistrzów do rywalizacji przystąpiły zespoły Young Wolves oraz SPNS Trzebiatów. Młodym Wilkom, którzy przez 4 pierwsze kolejki prowadzili w tabeli został „tylko” mecz o 5 miejsce. SPNS w każdym meczu zaprezentował się bardzo dobrze, ale zawsze brakowało koncentracji do ostatniego gwizdka i bardzo często w ostatnich minutach zespół z Trzebiatowa tracił decydujące bramki. W starciu o 5 lokatę w końcowej klasyfikacji lepsi okazali się zawodnicy SPNS, którzy wygrali 5:2 a hat-trickiem popisał się Przemysław Miller.

Mecz o brązowe medale to pojedynek Bizona Cerkwica z ubiegłorocznym triumfatorem drużyną Termexu Mrówka Trzebiatów. Ekipa z Trzebiatowa przez całe rozgrywki nie przypominała tej mistrzowskiej drużyny z ubiegłego roku, na finiszu jednak zdołała zagrać o 3 miejsce i po bardzo dobrym meczu pokonał swoich rywali z Cerkwicy 4:1.

Wielki finał to mecz Gold-Budu z OSP, obydwa zespoły przez całą rundę zasadniczą grały najrówniej i najskuteczniej. W pełni skoncentrowani bez żadnych braków kadrowych obie ekipy stanęły do walki o najlepszą drużynę w rozgrywkach 2017/2018 . Mecz rozpoczął się po myśli Gold-Budu, a bramkę dającą prowadzenie zdobył Krzysztof Andrzejewski, ich radość jednak nie trwała długo bo wyrównał Mikołaj Kwiatkowski. Pojedynek dwóch najlepszych drużyn był bardzo wyrównany, na boisku nie brakowało walki i ogromnego zaangażowania z obydwu stron. Po pięknej bramce Jacka Girczyca Gold-Bud wyszedł na prowadzenie, którego już nie oddał do końca meczu a dwie szybkie kontry Kamila Bogusza dały końcowe zwycięstwo i radość drużynie Gold-Budu. OSP stać było jeszcze na jedną bramkę którą strzelił Adam Wojciechowski.

Najlepszym strzelcem całych rozgrywek z 16 bramkami został Robert Pałka z drużyny OSP Niechorze, a najlepszym bramkarzem Adrian Bujalski z SPNS Trzebiatów.

Nagrody dla najlepszych drużyn oraz zawodników wręczali:

Przewodnicząca Rady Gminy: Marzena Salamon

Radni: Paweł Żoła, Krzysztof Cepek

Prezes Wybrzeża Rewalskiego Rewal: Adrian Żoła

Organizatorzy serdecznie dziękują Agencji Ubezpieczeniowej „Mewa”- Adrian Żoła 

Sieci sklepów odzieżowych Diverse

Mecz o 5 miejsce:

SPNS - Young Wolves 5:2

Bramki: Przemysław Miller x3, Łukasz Nowakowski, Artur Skrodzki - Dawid Przygoda x2

Mecz o 3 miejsce:

Bizon Cerkwica - Termex Mrówka Trzebiatów 1:4

Bramki: Kamil Kocieniewski - Bartosz Drzewiecki x2, Daniel Kocur, Mariusz Marcinkowski

Finał:

Gold Bud - OSP Niechorze 4:2

Bramki:
Kamil Bogusz x2, Krzysztof Andrzejewski, Jacek Girczyc - Mikołaj Kwiatkowski, Adam Wojciechowski

Comments ()
Drukuj

Nowe stawki za wodę i ścieki

OGŁOSZENIE

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) przez 180 dni od wejścia w życie cytowanej ustawy obowiązują taryfy z roku 2017:

 1. Za 1 m3 dostarczonej wody - 4,25 zł netto + 8% VAT
 2. Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków — 6,49 zł netto + 8% VAT
 3. Miesięczna opłata abonamentowa:
  a)  za rozliczenie wg wodomierza — 6,97 zł netto + 8% VAT
  b)  za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody — 3,73 zł netto + 8% VAT
Comments ()
Drukuj

Ostatnia kolejka Rewaligi 2017/2018

W piątek rozegrana została ostatnia kolejka Rewaligi przed wielkim finałem, który odbędzie 12. stycznia tradycyjnie od godziny 18 w hali sportowo-widowiskowej w Rewalu.

Wszystkie trzy mecze rozegrane w piątek miały jeszcze wpływ na końcowe zestawienie tabeli . OSP które w pierwszym meczu podejmowało ekipę Young Wolves chcąc zagrać w finale nie mogło przegrać ze swoimi rywalami. Young Wolves aby zagrać o zwycięstwo w całej lidze musiało zwyciężyć Strażaków z Niechorza, więc mecz zapowiadał się niezwykle ciekawie. Na szybkie prowadzenie wyszedł zespół OSP, a bramki strzelał niezawodny Robert Pałka. Młode Wilki wprawdzie podjęli walkę i w samej końcówce zdołali wyrównać, to jednak OSP wyprowadziło dwie zabójcze kontry i zwyciężyli 6:4.

W drugim spotkaniu Termex pewnie zwyciężył z drużyną SPNS 9:2 i zapewnił sobie walkę w wielkim finale o trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji, a ich rywalem będzie drużyna Bizona która zwyciężyła z Gold-Budem 4:1.

Podsumowanie 7.kolejki

OSP Niechorze - Young Wolves 6:4

Bramki: Robert Pałka x3, Andrzej Frańczak, Krzysztof Domoń, Mikołaj Kwiatkowski - Paweł Samulski x2, Mateusz Burak, Piotr Brodziński

SPNS Trzebiatów - Termex Mrówka Trzebiatów 2:9

Bramki: Przemysław Miller, Adrian Bujalski - Daniel Kocur x4, Mariusz Marcinkowski x3, Bartek Drzewiecki, Marcin Kocur

Bizon Cerkwica - Gold Bud 4:1

Bramki: Mariusz Wlaźlak x2, Marcin Bodnar, Karol Karczewski - Jacek Girczyc

Tabela po rundzie zasadniczej:

1. OSP Niechorze - 15 pkt
2. Gold Bud - 12 pkt
3. Bizon Cerkwica 11 pkt
4. Termex Mrówka Trzebiatów 10 pkt
5. Young Wolves 10 pkt
6. SPNS Trzebiatów - 3 pkt
7. Oldboje WRR - 0 pkt

Najlepsi strzelcy:

1. Robert Pałka (OSP) - 16 bramek
2. Mariusz Wlaźlak (Bizon) - 13 bramek
3. Mikołaj Kwiatkowski (OSP) - 11 bramek

Comments ()
Drukuj

Dofinansowanie klubów sportowych w roku 2018

3 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Sportu, podczas którego omawiano priorytety działań oraz wysokość dofinansowania na najbliższe 12 miesięcy. Dofinansowanie dla klubów sportowych przekazywane jest ze środków Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada ustaliła, że kwoty zostaną rozdysponowane na tym samym poziomie co  w roku ubiegłym.

Proponowany podział zostanie teraz przekazane Wójtowi oraz Radzie Gminy do akceptacji. Środki Preliminarz wydatków Programy Profilaktyki ( tzw. Alkoholówka) zostanie zatwierdzony zaraz po przyjęciu budżetu Gminy Rewal na rok 2018.

Comments ()
Drukuj

Zmiany w Urzędzie Gminy

Wraz z nadejściem nowego roku nastąpiły zmiany w strukturze Urzędu Gminy. P.o. Wójt Gminy Maciej Bejnarowicz zakończył współpracę w dotychczasową Sekretarz Gminy, panią Wiolettą Brzezińską. Od 8 stycznia 2018 r. obowiązki sekretarza przejmie pani Karolina Myroniuk.

W najbliższych tygodniach nastąpi dalsza restrukturyzacja urzędu, która polegać będzie głównie na przesunięciach stanowisk między referatami w celu osiągnięcia lepszej organizacji pracy. Zamiany w urzędzie zakończą się na początku lutego, wtedy też opublikujemy pełną informację na temat nowej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.

Comments ()
Drukuj

Nadmorska wąskotorówka jeździła z Wielką Orkiestrą

Nadmorska wąskotorówka jeździła z Wielką Orkiestrą.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia turyści, spędzający urlop na rewalskim wybrzeżu mieli po raz kolejny możliwość skorzystania z zimowych przejażdżek nadmorską wąskotorówką, a przy okazji, mogli wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wesprzeć oddziały noworodkowe w całej Polsce.

Comments ()