Nadchodące imprezy

Drukuj

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZO - WYBORCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rewal”

zaprasza na

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZO - WYBORCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Miejsce: GOK, Rewal ul. Słowackiego 1.

 

Termin:    11.01.2018 (czwartek) godz. 17:45 

II Termin: 11.01.2018 godz. 18:00

Porządek zebrania: 

1.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2017 roku.

2.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

3.  Uchwalenie absolutorium.

4.  Zmiany w statucie klubu.  

5.  Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

6.  Wolne wnioski. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego  dzieci i młodzieży.

                                                                                                                 Prezes

                                                                                                                 Bogusław Tuła