Ikona Aktualności

aktualności

Ikona Telefony Alarmowe

atrakcje

Ikona Telefony Alarmowe

rekreacja

Ikona Informacja Turystyczna

informacja turystyczna

Ikona Nadmorska Kolej Wąskotorowa

kolej wąskotorowa

Ikona Konsulatcje Społeczne

noclegi

Ikona Sport

obiekty sportowe

Plaże

plaże

 • Spotkanie z Wodociągami

  Wodociągi Rewal sp. z o.o. to z najważniejszych przedsiębiorstw, a zarazem jedne z największych pracodawców w Gminie Rewal. Firma w całości jest własnością gminną i zapewnia realizację kluczowych usług komunalnych. Niestety w związku z trudną sytuacją finansów gminy, kondycja Wodociągów często stawała się przedmiotem sporów, ataków czy też zwykłych plotek.

  Dziś (17 stycznia) pracownicy spółki mieli okazję spotkać się z p.o. Wójtem Gminy Maciejem Bejnarowiczem i dowiedzieć się z pierwszej ręki jaka przyszłość czeka ich przedsiębiorstwo. Spotkanie odbyło się w Sali szkoleniowej OSP w Pobierowie i zaproszeni byli wszyscy pracownicy.

  Wójt Bejnarowicz rozpoczął spotkanie od informacji, że finanse gminy są stabilne, program naprawczy realizowany jest zgodnie z planem a rok 2018 powinien być ostatnim rokiem aktywnego zaciskania pasa. Jednakże już w obecnym budżecie powinny znaleźć się większe środki na sfinansowanie podstawowych potrzeb społecznych. W związku z tym przyszłość Wodociągów jest bardziej stabilna. Dotyczy to najbardziej Zakładu Zielni Gminnej, ponieważ ten dział był najbardziej problematycznym z punktu widzenia finansowania. Wójt zapewnił, firma jest bezpieczna, zatrudnienie nie zostanie zmniejszone a pracownicy nie muszą się obawiać o swoje posady. Tym samym uciął wszelkie pogłoski o planowanych zwolnieniach.

  W trakcie dyskusji pojawiła się kwestia numeracji i oznakowania posesji. Okazuje się że wiele budynków nie ma prawidłowo naniesionych numerów. Sprawa, która może wydawać się banalna dla mieszkańców ale stanowi spore utrudnienie dla pracowników Wodociągów. W odpowiedzi Wójt powiedział, że jest to część większego problemu, nie mamy dokładnej ewidencji budynków, służącej do właściwego naliczania podatku od nieruchomości i opłat za wodę oraz odpady. Zmiany jakie nastąpią w Urzędzie Gminy będą miały na celu poprawę tego stanu.

  Po zakończeniu zebrania Wójt udał się do siedziby spółki aby porozmawiać z Rada Pracowniczą: Józefem Wojno, Kazimierzem Kwiatkowskim i Dariuszem Ziółkowski. W spotkaniu brała również udział Pani Prezes Sylwia Brzęczkowska.
  Na spotkaniu ponownie podniesiono temat niezdrowej atmosfery wokół Wodociągów. Firma zatrudnia niemal 100 osób co wraz z rodzinami stanowi potężną bazę wyborców. W przeszłości zdarzało się, że ten fakt był wykorzystywany do celów politycznych, a personel był celem agitacji albo narzędziem szantażu. Jednakże jak pokreślił Pan Józef Wojno pracownicy jedynie oczekują tego aby dobrze nimi zarządzać oraz aby w spokoju mogli wykonywać swoją pracę. Zadają sobie sprawę ze stanu gminnej kasy i dlatego też, powstrzymywali swoje oczekiwania płacowe.

  Firma na przestrzeni ostatnich lat nabyła przede wszystkim w mnóstwo nowych obowiązków. Ze spółki wodno-kanalizacyjnej stała się przedsiębiorstwem zajmującym się porządkiem w gminie, zielenią a przede wszystkim wywozem odpadów. Proces odbył się bez zwiększenia administracji. Jednakże nie obyło się bez problemów a część z nich pozostała nierozwiązana do dziś. O ile przez większość roku jesteśmy małą gminą to w sezonie letnim zamieniamy się w miasto wielkości np. Koszalina i w związku z tym wyzwania w zakresie gospodarki komunalnej rosną proporcjonalnie. W sezonie potrzebne są dodatkowe ręce do pracy a tych zaczyna brakować. Sezonowych pracowników trzeba zakwaterować i braki w tym obszarze zaczynają być dotkliwe. Ponadto stali pracownicy przyznają, że postawa pracowników sezonowych odbiega od oczekiwań. Ich standardy pracy, mówiąc delikatnie bardziej przypominają wakacje niż robotę. Jak powiedział Józef Wojno – „to nas, stałych pracowników boli, bo psuje opinię całej firmie”.

  Podczas rozmowy zarówno Pani Prezes jak i Wójt zadeklarowali, że w przyszłości finansowanie usług zieleni gminnej zostanie rozwiązane kompleksowo za pomocą przetargu aby uniknąć niepokoju jaki miał miejsce w latach ubiegłych. To dobra wiadomość bo chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zieleń stała się częścią naszej marki i trzeba zrobić wszystko aby nie zaprzepaścić tego co udało się dotychczas osiągnąć

   

  Comments ()
 • Komunikat w sprawie remontu drogi nr 102

  W nawiązaniu do spotkania w dniu 16.01.2018 r. w UG Rewal z Wójtem Gminy Panem Maciejem Bejnarowiczem informujemy, że Kierownik Budowy z ramienia Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.)  podjął stosowne kroki mające na celu ułatwienie komunikacji mieszkańcom oraz przyjezdnym w czasie prowadzenia robót budowlanych.

  Kierownik budowy podjął następujące działania:

  1. Po zakończeniu okresu ferii zimowych w celu poprawy komunikacji porannych autobusów szkolnych zostanie wprowadzona regulacja ręczna dla ruchu, mająca na celu nadać priorytet przejazdu i usprawnić przewóz dzieci do okolicznych szkół. Regulacja zostanie wprowadzona na okres PRÓBNY, dla przejazdów dwóch pierwszych porannych autobusów szkolnych.

  2. Wykonawca PBDI S.A. we własnym zakresie dokonuje aktualizacji Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (PTOR) na czas robót bitumicznych, tak aby usprawnić przejazdy pojazdów włączających się do ruchu ze skrzyżowań znajdujących się na odcinkach roboczych.

  3. Po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca PBDI S.A. niezwłocznie dokona naprawy drogi objazdowej (Karwice) oraz odtworzy przekopy po kanalizacji deszczowej na ciągu głównym DW102 na odcinku Łukęcin – Lędzin.

  4. Wykonawca PBDI S.A zabezpiecza urządzenia małej architektury (ławki, ogrodzenia, płotki oraz kosze na śmieci) tak, aby po zakończonej realizacji można było przekazać materiał z rozbiórki władzom Gminy Rewal.

  Mam nadzieję, że powzięcie powyższych środków ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym jak również pozytywnie wpłynie na współpracę z Gminą Rewal.

  Comments ()
 • Ferie w Rewalu

  Comments ()
 • Ikona Sport

  obiekty sportowe

 • Ikona Informacja Turystyczna

  informacja turystyczna

 • Ikona Telefony Alarmowe

  rewal bike system

 • Ikona Nadmorska Kolej Wąskotorowa

  system parkingów

 • Rewal Naturalny

  Rewal Naturalny