Drukuj

Obwieszczenia

Aktualne obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące obradowania komisji działających w ramach urzędu, godzin przyjmowania interesantów, ewentualnych zmian godzin pracy i wszelkich innych spraw ułatwiających swobodne korzystanie z usług.

 


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • OGŁOSZENIE - 28.11.2017r. (wtorek)  o  godzinie 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dot. LV sesji Rady Gminy - 30.11. 2017r. (czwartek)  o  godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LV SESJA RADY GMINY REWAL Przewodnicząca Rady Marzena Salamon P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LV SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.11.2017 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Rewalu a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami  pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie gminy Rewal w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów              a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 15.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 16.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 17.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 18.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 19.    Projekt  uchwały w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki 173/12 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 20.    Projekt  uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 551/11 obr. Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 21.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczenia reprezentanta gminy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 22.Wolne wnioski i zapytania. 23. Zakończenie obrad.

  • O G Ł O S Z E N I E               Sołtysa Sołectwa Niechorza z dnia 22 listopada 2017r. Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Sołectwa Niechorze stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 roku   z w o ł u j ę    Z E B R A N I E   W I E J S K I E Zebranie odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r. (środa) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu Porządek zebrania 1.Otwarcie zebrania wiejskiego. 2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego zebrania wiejskiego. 4.Informacje radnych z Rady Gminy Rewal. 5.Wystąpienie Wójta Gminy Rewal – prezentacja, wykonanie budżetu, zamierzenia i plany. 6.Sprawy bieżące. 7.Wolne wnioski i zapytania.     Serdecznie zapraszam mieszkańców       Sołtys Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk

  • ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl   PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice Pogorzelica w dniach: 2017-11-20, w godzinach: 20 lis 08:00 - 20 lis 11:00 W miejscowości Pogorzelica ul. Spokojna (trafostacja na górce). Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Pobierowo w dniach: 2017-11-20, w godzinach: 20 lis 11:00 - 20 lis 14:00 W miejscowości Pobierowo ul. Reymonta, Zgody, Mickiewicza. Za utrudnienia przepraszamy.

  • ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Rewal w dniach: 2017-11-09, w godzinach: 9 lis 08:00 - 9 lis 11:00 W miejscowości Niechorze ul. Ziołowa, Słodka, Spacerowa. Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Rewal w dniach: 2017-11-09, w godzinach: 9 lis 11:00 - 9 lis 14:00 W miejscowości Niechorze ul. Kondora. Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Rewal w dniach: 2017-11-09, w godzinach: 9 lis 14:00 - 9 lis 17:00 W miejscowości Niechorze ul. Zaciszna, Miła, Piękna, Klifowa,. Za utrudnienia przepraszamy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Rewal w dniach: 2017-11-10, w godzinach: 10 lis 08:00 - 10 lis 11:00 W miejscowości Pobierowo ul. Jodłowa. Za utrudnienia przepraszamy.   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   Tutaj możesz w każdej chwili zmienić zakres lub zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/login/   Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/   oraz jako kanały RSS: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/rss/rss_unpl_26.xml

Wszystkie obwieszczenia dostępne są pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/8