Drukuj

Zielona Gmina - Pomniki przyrody

Podstawą prawną ustanawiania pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Kryterium uznania drzewa za pomnik przyrody jest jego obwód mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi. Obwody najbardziej pospolitych gatunków drzew stanowią dolną granicę dla drzew pomnikowych.

Obwody gatunków rodzimych drzew stanowiące orientacyjne dolne granice dla drzew pomnikowych (wg Instrukcji o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody wydane przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego) wynoszą :

 

 • czeremcha zwyczajna - 94 cm

 • jabłoń - 94 cm

 • jarzębina - 157 cm

 • grab pospolity - 188 cm

 • brzoza brodawkowa - 219 cm

 • brzoza omszona - 219 cm

 • klon jawor - 219 cm

 • klon pospolity - 219 cm

 • topola osika - 219 cm

 • wiąz pospolity - 219 cm

 • jesion wyniosły - 251 cm

 • buk pospolity - 314 cm

 • jodła - 314 cm

 • lipa drobnolistna - 314 cm

 • lipa szerokolistna - 314 cm

 • modrzew europejski - 314 cm

 • sosna pospolita - 314 cm

 • świerk pospolity - 314 cm

 • dąb szypułkowy - 376 cm

 • topola czarna i biała - 376 cm

 • wierzba biała i krucha - 376 cm

 

Obwody gatunków drzew obcego pochodzenia stanowiące orientacyjną dolną granicę dla drzew pomnikowych:

 

 • Złotokap pospolity - 95 cm

 • Oliwnik wąskolistny - 100 cm

 • Cis pospolity - 150 cm (wszystkie cisy na stanowiskach naturalnych niezależnie od rozmiarów podlegają ochronie prawnej jako drzewa należące do wymierającego gatunku).

 • Cyprysik groszkowy - 150 cm

 • Cyprysik Lawsona - 150 cm

 • Żywotnik zachodni - 150 cm

 • Miłorząb dwuklapowy - 200 cm

 • Żywotnik olbrzymi - 200 cm

 • Sosna wejmutka - 220 cm

 • Klon srebrzysty - 250 cm

 • Sosna czarna - 250 cm

 • Tulipanowiec amerykański - 250 cm

 • Daglezja zielona - 300 cm

 • Kasztanowiec biały - 300 cm

 • Platan klonolistny - 400 cm

 Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy osobiście lub korespondencyjnie. Zgłoszenie powinno zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację projektowanego obiektu, a w szczególności podmiot ochrony – czy jest to głaz, drzewo, krzew czy inny obiekt, gatunek drzewa, orientacyjny obwód, położenie obiektu – w przypadku terenu miasta należy podać ulicę i numer, ewentualnie rodzaj nieruchomości, w przypadku terenów leśnych nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem.

 

W gminie Rewal za pomniki przyrody uznano 10 drzew ze względu na okazałe rozmiary a także dużą dużą wartoś

 naukową, kulturową i krajobrazową :

 

 1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 473 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).

 2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 589 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).

 3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 510 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).

 4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 370 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).

 5. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – drzewo o wysokości 19 m i obwodzie pnia 432 cm zlokalizowane w miejscowości Trzęsacz, w pasie drogi prowadzącej do miejscowości Dreżewo (ul. Pałacowa).

 6. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – drzewo o obwodzie 241 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo na terenie parku przy ul. Nadmorskiej i Spacerowej.

 7. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) – drzewo o obwodzie 336 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo na terenie parku przy ul. Nadmorskiej i Spacerowej.

 8. Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) – drzewo o obwodzie 284 cm zlokalizowane w miejscowości Rewal, na terenie skweru w rozwidleniu ulic Westerplatte i Saperskiej.

 9. Ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) – krzew w formie drzewiastej o obwodzie 81 cm zlokalizowany na deptaku przy ul. Westerplatte.

 10. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – drzewo o obwodzie pnia 315 cm zlokalizowane w miejscowości Pustkowo po południowej stronie lasu, na zachód od drogi gruntowej do Dreżewa.