Drukuj

Natura 2000 – Zatoka Pomorska

Zatoka Pomorska – kod obszaru PLH990003 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty  w zlokalizowany w południowej części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 309 154,9 ha.

Występują tu co najmniej 3 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla; w stosunkowo wysokich liczebnościach występują: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników - zimą powyżej 100 000 osobników.

 

Do pobrania:

mapa obszaru
Standardowy Formularz Danych