Drukuj

Natura 2000 – Ostoja na Zatoce Pomorskiej

Ostoja na Zatoce Pomorskiej – kod obszaru PLH990002 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w południowej zlokalizowany w części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 243 132,7 ha. Obejmuje w całości obszary morskie polskiej części Zatoki Pomorskiej, w większości morze terytorialne Polski, przy wybrzeżu od ujścia Świny do ok. 0,5 km przed Dźwirzynem.

 

Chronionym siedliskiem przyrodniczym są piaszczyste ławice podmorskie, która zajmują 25% obszaru Ostoi. Ponadto na obszarze ochrony stwierdzono występowanie 4 gatunków występujących w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Zatoka Pomorska jest akwenem o dużym zróżnicowaniu dna morskiego, od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska. Centralną część Zatoki Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Odrzańską Ławicą. Jest to obszar ochrony piaszczystych ławic podmorskich. Stanowi istotną stefę dla bałtyckiej populacji parposza, a także jest regularnym miejscem występowania morświna.

Stwierdzono tu również wystęowanie grupy ptaków wymienionych w załączniku dyrektywy ptasiej: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, tracz bielaczek. Regularnie występują tu również ptaki migrujące takie jak : perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, lodówka, markaczka, uhla, szlachar, nurnik zwyczajny.

Do pobrania:

mapa obszaru
Standardowy Formularz Danych