Nadchodące imprezy

Drukuj

Odwołanie Wójta Gminy Rewal

21 września 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podjęła rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie odwołania Roberta Skraburskiego z funkcji Wójta Gminy Rewal. Na polecenie ówczesnego zastępcy Wójta Pani Wioletty Brzezińskiej, Gmina Rewal zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd w  dniu 8 stycznia 2018 r. postanowił o umorzeniu postępowania sądowo-administracyjego i tym samym podtrzymał decyzję Pani Premier.  Uprawomocnienie wyroku nastąpiło 30 stycznia. Kancelaria prawna reprezentująca Gminę Rewal przed sądem dostarczyła odpis wyroku wraz z pozostałymi aktami sprawy w dniu 13 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że Robert Skraburski nie pełni już funkcji Wójta Gminy Rewal

Comments ()
Drukuj

Nowe okręgi wyborcze

W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Rewal uchwały dotyczącej nowych okręgów wyborczych, Komisarz Wyborczy w Szczecinie postanowił o podziale Gminy Rewal na następujące okręgi wyborcze:

Pobierowo okręgi nr 1, 2, 3, 4,
Pustkowo i Trzęsacz okręg nr 5,
Śliwin okręg nr 6,
Rewal okręgi nr 7,8,9,10,
Niechorze okręgi nr 11,12, 13, 14
Pogorzelica okręg nr 15

Postanowienie Komisarza Wyborczego wraz ze szczegółowym spisem ulic

Mapa okręgów wyborczych

 

  

Comments ()
Drukuj

Przygotowania do sezonu 2018

W poniedziałek 9 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie robocze dotyczące sezonu letniego 2018. Uczestnicy spotkania, kierownicy referatów i przedstawiciele spółek gminnych omawiali stanu przygotowań do nadchodzących wakacji i związanych z nimi wyzwań. Ubiegłoroczna pogoda postawiła przed gminnymi służbami nowe wyzwania dlatego tak istotne jest dobre planowanie.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa

NKW aktualnie prowadzi bieżące remonty infrastruktury, głównie torowisk i dworców a także konserwacje urządzeń np. biletomatów. Pomni doświadczeń z roku ubiegłego, kiedy trzeba było zawiesić kursy z powodu intensywnych deszczów, konieczne jest udrożnienie kanałów odwadniających położonych wzdłuż torowisk.

Kolej planuje stworzyć wystawę dotyczącą historii kolei wąskotorowej na naszym terenie, z pewnością będzie to kolejna ciekawa atrakcja turystyczna.

Obiekty Sportowe

Pracownicy obiektów rozpoczęli prace porządkowe na zewnątrz obiektów następnych etapem będzie porządkowane placów zabaw. Z uwagi na ograniczony budżet nie planowane są większe wydatki na infrastrukturę sportową ale na szczęście znalazły się środki na renowację parkietu na hali w Rewalu. Pracę rozpoczną się już w maju.  Została uruchomiona wypożyczalnia rowerów, zimą rowery były remontowane i konserwowane i dzięki temu już są gotowe do pracy

Informacja turystyczna i promocja

Podobnie jak w latach ubiegłych, punkty informacji turystycznej będą w Rewalu, Niechorzu, Trzęsaczu i Pobierowie. Punkt w Rewalu zostanie uruchomiony już na początku maja, natomiast pozostałe będą otwarte od połowy czerwca do połowy września.
Obecnie opracowywany jest kalendarz imprez na lato 2018 i aktualizacja danych informacji turystycznych.

Nieruchomości

Referat nieruchomości ogłosił  listę małych punktów handlowo-usługowych dostępnych do wydzierżawienia na najbliższy sezon. Przetarg odbędzie się w czerwcu. W przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg na dzierżawę 10 toalet kontenerowych i jednej toalety murowanej (w centrum Rewala). Referat Nieruchomości planuje w sezonie dokładne kontrole dzierżaw.

Straż Gminna

Dla straży sezon to zawsze największe wyzwanie, gdyż są linią pierwszego kontaktu w większości przypadków. Na spotkaniu ustalono, że konieczne jest uprawnienie komunikacji między strażą a pozostałymi podmiotami. Strażnicy w sezonie pracują formalnie do 18.00 ale w praktyce będą przeprowadzane wieczorne kontrole działalności komercyjnych z uwagi na ilość nadużyć.

Podatki

W tym roku planowane są ściślejsze kontrole opłaty miejscowej i opłaty targowej – aby ułatwić sprawdzenie legalności reklam ustawionych np. na chodnikach wydawane będą naklejki autoryzacyjne na reklamy

Plaże i kąpieliska

Projekty lokalizacji kąpielisk zostały wysłane do zaopiniowania do Sanepidu, Urzędu Morskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Po uzyskaniu opinii projekty odpowiednich uchwał zostaną przełożone Radzie Gminy. Uchwały dotyczące kąpielisk muszą być uchwalone do 20 maja. Ratownicy jak co roku będą ochraniać nasze kąpieliska od 1.07 do 31.08. Na spotkaniu zwrócono uwagę, że konieczne umieszczenie dodatkowych koszy i częstszy wywóz śmieci z plaż.
Zejścia na plażę są sukcesywnie poddawane bieżącej konserwacji tj czyszczenie malowanie elementów drewnianych i  metalowych. Planowany jest demontaż  2 starych,  metalowych zejść w Pogorzelicy. W zastępstwie powstaną zejścia piaszczyste

Infrastruktura komunalna

Przeprowadzono wraz z Sołtysami poszczególnych miejscowości wizje lokalne w celu wyznaczenia punktów i urządzeń wymagających napraw i konserwacji. Potrzeb jest jak zawsze więcej niż możliwości w budżecie niemniej najpilniejsze prace powinny zostać wykonane do sezonu.

Comments ()
Drukuj

Stypentiada Wczesnoszkolna w Niechorzu

W dniach: 27 listopada - 7 grudnia 2017r., w Szkole Podstawowej w Niechorzu odbył się ogólnopolski konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna". Uczniowie z klasy II i III brali udział w trzech kategoriach:

 - konkursie czytelniczym "Abecadło", konkursie orotgraficznym "Ortografek" oraz konkursie plastycznym "Plastuś"

 W konkursie czytelniczym wyróżnione zostały:

Lena Brodzińska z klasy II, która zajęła V miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła czytelniczego";
Aleksandra Pawlik z klasy II, która również zajęła V miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła czytelniczego".

W konkursie ortograficznym wyróżniono:

Małgorzatę Hawryluk z klasy III, która zajęła VIII miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła ortograficznego";
Maję Marcinkowską z klasy IV, która również zajęła VIII miejsce w kraju i otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła ortograficznego".

W konkursie plastycznym nagrodzono pracę Leny Orzechowskiej z kl II, która otrzymała tytuł FINALISTY oraz "Orła plastycznego".

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a FINALIŚCI dodatkowo piękne medale. Szkolnymi koordynatorami konkursu były panie: Elżbieta Jasińska i Jolanta Domańska.

Uczestnikom i ich nauczycielom gratulujemy sukcesów.

Comments ()
Drukuj

Trening przeciwpożarowy 10 kwietnia

10 kwietnia 2018 roku o godzinie 8.41 obędzie się trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy.

Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Alarm zostanie uruchomiony na czas 1 minuty

 

Comments ()
Drukuj

Stypendia sportowe dla zawodników Muay Thai

W czwartek 29 marca Wójt Gminy miała miejsce uroczyste wręczenie stypendiów sportowych. Po raz pierwszy stypendia otrzymali sportowcy w klubu Nak Muay Rewal. Młodzi zawodnicy mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami a był ich nie mało:

Dawid Sikora – najmłodszy z nagrodzonych, jest jeszcze w szkole podstawowej ale już wykazuje niezwykłe zaangażowanie na treningach. Już niedługo będziemy mogli go zobaczyć na Mistrzostwach Dzieci i Kadetów Muay Thai.

Maciej Ludwiczak – do niedawna uczeń ZSO w Pobierowie, w ubiegłym roku otrzymał szkolną nagrodę „Sportowca Roku”, przed wakacjami został zaproszony na konsultacje do Kadry Narodowej Kick Boxingu. W ubiegłym roku zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski w K1 i brązowy medal na Mistrzostwach Polski Muay Thai

Dawid Grygory – najaktywniejszy zawodnik klubu, ma za sobą wiele turniejów i walk amatorskich, w ubiegłym roku zdobył tytuł Wice Mistrza Polski Juniorów Muay Thai

Łukasz Niedroszlański – Ubiegłoroczny  Mistrz Polski Muay Thai w kategorii 90+. Obecnie przygotowuje się do ponownie do Mistrzostw Polski, a jak uda się powtórzyć wynik być może pojedzie na Mistrzostwa Świata w Meksyku. Trzymamy kciuki

Na spotkaniu Wójt spotkał się nie tylko ze stypendystami ale również zapoznał się z działalnością i planami Klubu Nak Muay. Obecnie klub prowadzi zbiórkę pieniędzy na remont pomieszczeń na zapleczy hali sportowej w Rewalu, gdzie w przyszłości powstanie sala treningowa klubu.

Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć ten ambitny pomysł podajemy numer konta do wpłat:

95 2030 0045 1110 0000 0416 1150

Klub Sportowy Nak Muay Rewal
ul. Nadmorska 18
72-344 Pustkowo
z dopiskiem: ” Darowizna na remont sali”

Młodym zawodnikom i wszystkim członkom klubu Nak Muay Rewal życzymy wytrwałości w treningach i dalszych sukcesów

 

Comments ()
Drukuj

Nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1. ustawy z dnia 21 listopada o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972, 1086) oraz § 9 Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 21 grudnia 2017 r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zawiadamia się o naborze kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

 

 1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 27 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018r.
 2. Zgłoszenie należy składać w Biurze Rady Gminy Rewal w terminie do dnia

13 kwietnia 2018 r.

 1. Zgłoszenie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na http://www.bip.rewal.pl/  BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) lub Biurze Rady Gminy Rewal pok. 01.
 2. Kandydatami mogą być osoby wskazane przez:
  - Radę Gminy Rewal;
  - stowarzyszenia naukowe i twórcze;
  - fundacje i inne instytucje wspierające działalność Muzeum;
  - dyrektora Muzeum.
 3. Wyboru członków Rady Muzeum spośród zgłoszonych osób dokonuje Rada Gminy Rewal.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal
Marzena Salamon

Comments ()
Drukuj

Oferta "mały grant" z dnia 28.03.2018 r

podstawa prawna - art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) Wójt Gminy Rewal może zlecić na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. "małego granta".

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi: przesyłając je na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazując do sekretariatu Urzędu Gminy w Rewalu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Więcej informacji pod adresem:

http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/9146

Comments ()
Drukuj

Półmaraton Bażyna

TNC Sport oraz Nadleśnictwo Gryfice Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "Bażyna" zapraszają na Półmaraton "BAŻYNA" - 25.03.2018 Pogorzelica.

Impreza zlokalizowana jest w przepięknych nadmorskich lasach bażynowych Nadleśnictwa Gryfice. Trasa wiedzie leśnymi drogami i duktami o zróżnicowanej nawierzchni i terenie. Piękna okolica, świeże wiosenne powietrze, szum morza oraz sympatyczna atmosfera, to największe atuty tej imprezy.

Regulamin
www.polmaratonbazyna.tncsport.pl/regulaminBazyna2018.pdf

Comments ()