Pomoc medyczna w nagłych wypadkach

W razie nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112)