Print

ul. Morska Pogorzelica

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu

Print

ul. Plażowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu

Print

ul. Sztormowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu