Print

ul. Wspólna Pobierowo

 ul. Wspólna 

Zakres przebudowy obejmował :

 

 

- wycinka drzew

- usunięcie warstwy humusu

-wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

-wykonanie warstwy odsączającej

wykonanie podbudowy betonowej

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

-regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych

-plantowanie poboczy z obsianiem trawą

-montaż oświetlenia ulicznego

-montaż oznakowania pionowego

- długość przebudowanej ulicy  – 225,00mb

- realizacja robót: od dnia 06.12.2012r., do dnia 23.04.2013r.

- koszt inwestycji : 209.178,74zł brutto