Print

ul. Pomorska Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi
- rozebranie obrzeży betonowych
-rozebranie chodnika z płyt betonowych


-rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
-rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
-wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych i kostki kamiennej (obramowanie)
- wykonanie ścieków ulicznych z kostki kamiennej
- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
- ustawienie obrzeży betonowych
- wykonanie ścieków pochodnikowych
-wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej
-montaż wpustów ulicznych
-montaż elementów małej architektury
- montaż oświetlenia ulicznego
- długość przebudowanej ulicy –596mb
- realizacja robót: roboty realizowano w dwóch etapach, pierwszy na odcinku od skrzyżowania z dr. wojewódzką nr 102 do skrzyżowania z ul. Moniuszki - prace trwały od dnia 14.06.2010r., do dnia 03.08.2010r., drugi etap realizowano w terminie od dnia 16.03.2011, do dnia 30.05.2011r.

- koszt inwestycji : 1.685.302,45 zł brutto

zdjęcia było:

 

 

 

 

 

- zdjęcia po realizacji: