Print

Azbest - Program usuwania azbestu

W oparciu o założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" w lipcu 2007 roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal”. Program ten uchwalono w dniu 26 października 2007 r ‐ Uchwała Nr /88/07. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, a następnie 15 marca 2010 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

 

Niezbędne zatem stało się przyjęcie nowego programu wieloletniego wyrażonego w opracowaniu pn.: „Aktualizacja program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal na lata 2010 ‐ 2032". W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne. Realizacja tych działań umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, oraz poprawę jakości środowiska na terenie Gminy Rewal.

Do pobrania :
Program