Print

Segregacja - Co ? Jak ? Gdzie ?

Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOKU zlokalizowanego w miejscowości Pobierowo. System selektywnej zbiórki obejmuje również ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane na terenie naszej gminy oraz zbiórkę odpadów opakowaniowych w automacie do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym vis a vis Komisariatu Policji w Rewalu. Uzupełnieniem systemu będą zbiórki objazdowe zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

„Właściciele nieruchomości którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do zbierania i rozdzielania na 4 pojemniki bądź worki następujące grupy odpadów:
 

  •  tektura i papier, które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO,
  • metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne, które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO (dotychczas odpady gromadzone były w worku koloru czerwonego),
  • opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe), które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru ZIELONEGO,
  • odpady ogrodowe ulegające biodegradacji (liście, trawa), które należy gromadzić w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO.”

 

Nie masz pewności, gdzie powinien trafić karton po mleku, a gdzie kolorowe gazety ? Czy zabrudzona olejem tacka powinna znaleźć się w pojemniku na papier i tekturę ? Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.


PAPIER I TEKTURA

wrzucamy: czysty papier (tj. gazety, książki, czasopisma, zeszyty, katalogi i prospekty itp.) , torby papierowe (np.: po cukrze), karton i tekturę (np.: pudełka), worki papierowe i papier pakowy.

nie wrzucamy: papieru z domieszką tworzyw sztucznych, papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego, opakowań po napojach (np.: kartony po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAKÓW, kalek, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych, worków po cemencie, tapet itp.

OPAKOWANIA SZKLANE

wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, talerzy, misek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, TWORZYWA SZTUCZNE

wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe zakrętki, plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp)., drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.

nie wrzucamy: połączenia tworzyw z innymi materiałami, butelek i pojemników z zawartością, pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po medykamentach, zabawek, sprzętu AGD, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, akumulatory, baterie, zabrudzona folia i opakowania foliowe, styropian (tacki styropianowe), opakowań po aerozolach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,pustych butelek plastikowych po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowych opakowań po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowych koszyczków po owocach, foli i torebek z tworzyw sztucznych.

ODPADY ZMIESZANE

wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie zebranych odpadów np. odzież, tekstylia, zabrudzone tekstylia, porcelana, talerze, zabrudzone naczynia jednorazowe, pampersy, itd.

nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych odpadów zebranych w sposób selektywny.

 

ODPADY ZIELONE

wrzucamy: ścinki gałęzi i drzew i krzewów, liście, trawę, kwiaty, trociny i korę drzew.

nie wrzucamy: , oleju jadalnego, odpadów kuchennych, owoców, warzyw, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i mdf, leków , odchodów zwierząt, popiołu, korzeni i innych odpadów komunalnych.”

 

Do pobrania:

- NALEPKA

- PLAKAT