Print

Segregacja odpadów – Selektywne zbieranie odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW – Selektywne zbieranie odpadów Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego kontenera jest marnotrawieniem surowców, pieniędzy a przede wszystkim zasobów środowiska.

W gminie Rewal odbiór odpadów selektywnie zebranych nastąpi "u źródła" czyli bezpośrednio z terenu nieruchomości i oparty będzie o system bezpośredniego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych frakcji: papieru i tektury, opakowań szklanych, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metalu. Segregowanie odpadów we własnym gospodarstwie domowym to pierwszy i podstawowy krok do odzysku surowców wtórnych. Nie bez znaczenia, jest również ekonomiczny aspekt - osoby, którzy zadeklarują segregację śmieci, będą płacić mniej za ich odbiór. Segregacja odpadów nie jest trudna, ale wymaga od nas minimum zaangażowania. Dlatego pamiętajmy, aby wrzucać śmieci do odpowiednio oznakowanych worków na odpady.

„Odpady selektywnie zebrane wyrzucamy do pojemników bądź worków o określonych kolorach:
 

 • niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,
 • żółty z przeznaczeniem na opakowania typu metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne,
 • zielony z przeznaczeniem na opakowania szklane (kolorowe i bezbarwne),
 • brązowy z przeznaczeniem na odpady ogrodowe ulegające biodegradacji”Odpady pozostałe po wysegregowaniu nienadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal” właściciele nieruchomości mają obowiązek umieścić worki i pojemniki w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych. Pojemniki i worki należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00, przed posesją w miejscu widocznym, do którego możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym. Miejsce wystawienia winno umożliwiać jednoznaczną identyfikację posesji, z której odpady zostały wystawione.

 

ZANIM WYRZUCISZ:

 • W twardych okładkach należy oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym;
 • Kartony spłaszczyć, i złożyć (duże kartony związać sznurkiem;) Puszki aluminiowe opróżnić z zawartości i zgnieść (nie ma potrzeby zdzierania etykiet papierowych);
 • Opakowania kartonowe po sokach i mleku (np. Tetra Pak) spłaszczyć (nie jest konieczne zdejmowanie nakrętek lub wieczek);
 • Szklane butelki i słoiki przed wrzuceniem do pojemnika opróżnić z zawartości, zdjąć nakrętki, nie tłuc (nie ma potrzeby ściągania papierowych etykiet);
 • Butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej oraz butelki plastikowe PET po napojach opróżnić z zawartości i zgnieść;
 • Do żółtego worka przeznaczonego na butelki „pet” można wrzucać butelki wraz z nakrętkami,

 • Odpady niebezpieczne (farby, lakiery, zużyte oleje, opony, baterie, świetlówki, sprzęt RTV i AGD) oddać do PSZOKU.
 • Lekarstwa i opakowania po lekarstwach oddać do aptek lub przychodni lekarskich.