Print

Aktualności - Od 1 Lipca 2013 rusza nowy System Gospodarowania Odpadami

Nie wyrzucaj śmieciSzanowni Państwo, w gminie Rewal wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nasz samorząd podobnie jak inne samorządy w Polsce został zobowiązany do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. Od tego czasu to właśnie gmina stała się właścicielem całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej gminy. Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowany jest poprzez zlecenie usługi Wodociągom Rewal Sp. z o.o.

Najważniejsza zmiana dotyczy organizacji systemu selektywnego zbierania odpadów, do czego zobowiązuje nas ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Gmina Rewal zobowiązana jest bowiem osiągnąć do 31 grudnia 2020 r. , pięćdziesięcioprocentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W przypadku niespełnienia tego warunku, naszej gminie grożą wysokie kary. W naszym wspólnym interesie jest zapewnienie stałego i pewnego źródła selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Gromadzenie odpadów w sposób selektywny przyniesie nam zarówno efekty ekologiczne jak i ekonomiczne. Oszczędzimy pieniądze płacąc mniej za odpady a jednocześnie będziemy chronić środowisko w którym żyjemy.

Pomimo niedoskonałości systemowych, Rada Gminy oraz Urząd Gminy starają się, aby nowe zasady były możliwie najprzyjaźniejsze i skutkowały możliwie najmniejszym wzrostem cen. Pamiętajmy, że głównym celem „ustawy śmieciowej” jest ochrona środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem. Czyste morze, plaża i zielone bory nadmorskie odwdzięczą się nam z nawiązką. To właśnie one przynoszą nam korzyści, również te finansowe. Bądźmy za nie odpowiedzialni. Swoją odpowiedzialność za nasze środowisko i chęć dbania o nasze wspólne otoczenie potwierdźmy poprzez złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy. Dla skutecznego wdrożenia nowego systemu potrzebna jest obopólna współpraca. Nasze wspólne zaangażowanie sprawi, że będziemy mogli sprawnie wprowadzać narzucone nam zadania.

Nie bójmy się segregowania. Nowy system zaczyna działać w całej Polsce, wszyscy będziemy zobowiązani dostosować się do nowych reguł, również odwiedzający nas turyści. Świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za środowisko jest coraz większa. Wspólnie będziemy uczyć się nowych reguł. Zdajemy sobie sprawę, że będzie musiało upłynąć trochę czasu zanim zdobędziemy tę umiejętność. Popełniane błędy przy segregacji odpadów nie będą podstawą do natychmiastowego ukarania właściciela nieruchomości. Dajmy sobie wspólnie trochę czasu. Jako lokalny samorząd będziemy wspierać tych Państwa, którzy podejmą trud selektywnego zbierania odpadów i zachęcać pozostałych do próby podjęcia tego wysiłku.