Print

Ważne dla Ciebie telefony

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon alarmowy (tylko z telefonów komórkowych) 112

Policyjny Telefon Zaufania (godz. 8:00 - 20:00) 0800 12 02 26

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznik Praw Dziecka (godz. 8:15 - 20:00) 0800 12 12 12