Print

Turystyka

W zakładce tej znajdują się statystyki przedstawiające turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów, podział obiektów wg kategorii oraz dane dotyczące turystów przebywających w gminie.

 

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE

 

Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów

 

ogółem

 

obiekty ogółem VII

ob.

108

108

143

obiekty całoroczne VII

ob.

34

30

33

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

13436

13495

13243

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

4857

4576

4488

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

141594

137803

134420

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

14032

14030

16544

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych

-

49586

62679

60113

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych

-

22769

33075

32615

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

841833

818317

808896

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

118349

122705

138998

hotele

 

obiekty ogółem VII

ob.

2

1

2

obiekty całoroczne VII

ob.

2

1

2

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

336

219

243

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

336

219

243

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

5499

4439

3444

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

2241

2658

2075

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych

-

17597

24141

18428

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych

-

12601

20604

15907

pokoje ogółem VII

-

128

116

117

pokoje z własną łazienką i WC VII

-

126

114

117

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

42175

41449

33089

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

29110

34783

27335

pensjonaty

 

obiekty ogółem VII

ob.

5

4

4

obiekty całoroczne VII

ob.

2

1

1

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

159

121

152

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

78

34

34

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

1660

1380

1657

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

356

275

246

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych

-

5610

3741

4811

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych

-

1575

685

713

pokoje ogółem VII

-

73

52

69

pokoje z własną łazienką i WC VII

-

73

52

69

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

12286

8743

10509

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

2635

1332

1432

inne obiekty hotelowe

 

obiekty ogółem VII

ob.

9

10

11

obiekty całoroczne VII

ob.

7

6

6

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

681

734

840

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

614

589

597

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

15281

14754

16797

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

3308

3861

4951

wynajęte pokoje ogółem I-XII w obiektach hotelowych

-

26379

34797

36874

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w obiektach hotelowych

-

8593

11786

15995

pokoje ogółem VII

-

272

303

345

pokoje z własną łazienką i WC VII

-

272

303

345

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

60201

65110

77023

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

18662

21594

30366

szkolne schroniska młodzieżowe

 

obiekty ogółem VII

ob.

1

1

1

obiekty całoroczne VII

ob.

1

1

1

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

159

159

159

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

69

69

69

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

2454

2856

2588

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

36

22

25

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

11211

12282

12788

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

82

57

55

ośrodki wczasowe

 

obiekty ogółem VII

ob.

59

57

54

obiekty całoroczne VII

ob.

16

16

16

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

8935

8237

7575

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

3141

3050

2806

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

91655

85707

82513

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

6842

6318

8023

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

563377

501853

496901

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

61562

59422

73386

ośrodki kolonijne

 

obiekty ogółem VII

ob.

4

5

2

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

1107

1423

829

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

4741

6923

3333

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

0

10

0

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

46740

66879

40946

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

0

46

0

ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

 

obiekty ogółem VII

ob.

6

8

6

obiekty całoroczne VII

ob.

4

4

4

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

785

987

783

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

563

563

563

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

8977

9505

7959

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

47

29

57

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

51385

53187

43366

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

198

91

200

zespoły domków turystycznych

 

obiekty ogółem VII

ob.

9

11

12

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

360

750

783

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

4929

5695

5954

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

213

68

81

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

29565

43636

41088

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

933

1082

567

kempingi

 

obiekty ogółem VII

ob.

3

4

4

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

516

562

562

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

1824

1590

2099

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

818

713

817

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

9720

8320

10830

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

4385

3854

4298

pola biwakowe

 

obiekty ogółem VII

ob.

3

3

3

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

217

147

173

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

2512

1431

677

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

0

30

0

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

7964

5731

2626

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

0

150

0

pozostałe obiekty niesklasyfikowane

 

obiekty ogółem VII

ob.

7

4

4

obiekty całoroczne VII

ob.

2

1

2

miejsca noclegowe ogółem VII

msc

181

156

183

miejsca noclegowe całoroczne VII

msc

56

52

152

korzystający z noclegów ogółem I-XII

osoba

2062

3523

2592

korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII

osoba

171

46

49

udzielone noclegi ogółem I-XII

-

7209

11127

10307

udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII

-

782

294

245

Turystyczne obiekty noclegowe

 

obiekty ogółem

 

obiekty hotelowe

ob.

16

15

17

inne obiekty noclegowe - razem

ob.

92

93

126

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

ob.

6

7

7

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

ob.

9

11

12

inne obiekty noclegowe - pozostałe

ob.

77

75

107

pokoje

 

obiekty hotelowe

-

473

471

531

miejsca noclegowe

 

obiekty hotelowe

msc

1176

1074

1235

inne obiekty noclegowe - razem

msc

12260

12421

12008

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

msc

733

709

735

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

msc

360

750

783

inne obiekty noclegowe - pozostałe

msc

11167

10962

10490

korzystający rezydenci (Polacy)

 

obiekty hotelowe

osoba

16535

13779

14626

inne obiekty noclegowe - razem

osoba

111027

109994

103250

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

osoba

3518

2278

1959

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

osoba

4716

5627

5873

inne obiekty noclegowe - pozostałe

osoba

102793

102089

95418

udzielone noclegi rezydentom (Polakom)

 

obiekty hotelowe

-

64255

57593

61488

inne obiekty noclegowe - razem

-

659229

638019

608410

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

-

13299

10047

9158

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

-

28632

42554

40521

inne obiekty noclegowe - pozostałe

-

617298

585418

558731

turyści zagraniczni korzystający

 

obiekty hotelowe

osoba

5905

6794

7272

inne obiekty noclegowe - razem

osoba

8127

7236

9272

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

osoba

818

743

817

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

osoba

213

68

81

inne obiekty noclegowe - pozostałe

osoba

7096

6425

8374

udzielone noclegi turystom zagranicznym

 

obiekty hotelowe

-

50407

57709

59133

inne obiekty noclegowe - razem

-

67942

64996

79865

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - kempingi i pola biwakowe

-

4385

4004

4298

inne obiekty zbiorowego zakwaterowania - zespoły domków turystycznych

-

933

1082

567

inne obiekty noclegowe - pozostałe

-

62624

59910

75000

Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii

 

hotele

 

kategorii ****

ob.

1

0

1

kategorii **

ob.

1

1

1

pensjonaty

 

kategorii ***

ob.

2

1

1

kategorii **

ob.

2

2

2

w trakcie kategoryzacji

ob.

1

1

1

Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych według wybranych krajów

 

turyści korzystający z noclegów

 

ogółem

osoba

14032

14030

16544

Austria

osoba

24

8

8

Belgia

osoba

29

12

21

Białoruś

osoba

1

7

8

Cypr

osoba

0

1

0

Czechy

osoba

28

65

55

Dania

osoba

15

16

39

Estonia

osoba

24

0

5

Finlandia

osoba

2

226

109

Francja

osoba

41

8

12

Grecja

osoba

1

1

1

Hiszpania

osoba

9

4

2

Irlandia

osoba

29

5

3

Japonia

osoba

2

0

2

Kanada

osoba

3

6

3

Litwa

osoba

4

3

6

Niderlandy (Holandia)

osoba

31

16

128

Niemcy

osoba

13002

12926

15338

Norwegia

osoba

18

26

53

Rosja

osoba

9

17

20

Słowacja

osoba

1

1

4

Słowenia

osoba

0

0

2

Stany Zjednoczone Ameryki

osoba

14

0

30

Szwajcaria

osoba

6

4

10

Szwecja

osoba

657

595

639

Ukraina

osoba

4

48

2

Węgry

osoba

1

0

3

Wielka Brytania

osoba

43

14

29

Włochy

osoba

15

16

4

pozostałe kraje

osoba

19

5

8

udzielone noclegi

 

ogółem

-

118349

122705

138998

Austria

-

111

60

16

Belgia

-

140

59

152

Białoruś

-

3

40

44

Cypr

-

0

5

0

Czechy

-

157

313

262

Dania

-

55

69

189

Estonia

-

72

0

29

Finlandia

-

11

1116

535

Francja

-

111

50

54

Grecja

-

4

1

4

Hiszpania

-

33

16

17

Irlandia

-

82

34

11

Japonia

-

2

0

3

Kanada

-

33

28

9

Litwa

-

4

10

42

Niderlandy (Holandia)

-

147

85

520

Niemcy

-

112760

116704

132788

Norwegia

-

92

148

239

Rosja

-

25

48

105

Słowacja

-

2

3

10

Słowenia

-

0

0

8

Stany Zjednoczone Ameryki

-

42

0

147

Szwajcaria

-

29

23

65

Szwecja

-

4073

3617

3465

Ukraina

-

25

161

8

Węgry

-

4

0

24

Wielka Brytania

-

182

54

210

Włochy

-

56

29

19

pozostałe kraje

-

94

32

23