Print

Stan ludności

W zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjcym, liczbę zawartych małżeństw, urodzeń, zgonów.

 

Wyszczególnienie

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Stan ludności ogółem, w tym

3508

3558

3601

3655

3732

3740

mężczyźni

1688

1708

1731

1906

1792

1790

kobiety

1820

1850

1870

1749

1940

1950

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem,

w tym:

681

691

704

708

 

712

 

697

mężczyźni

353

359

364

364

365

352

kobiety

328

332

340

344

347

345

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym:

2463

2496

2511

2552

 

2609

 

2615

mężczyźni

1209

1220

1221

1236

1271

1273

kobiety

1254

1276

1290

1316

1338

1342

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem,

w tym:

364

371

386

395

 

411

 

428

mężczyźni

126

129

146

149

156

165

kobiety

238

242

240

246

255

263

Liczba zawartych małżeństw

26

35

46

52

 

41

 

33

Urodzenia żywe

20

22

46

44

37

27

Zgony ogółem

27

25

30

32

33

30