Print

Podmioty gospodarcze

W zakładce tej znajdują się informacje na temat podmiotów gospodarczych w gminie Rewal, które zostały podzielone na wg sektorów własnościowych, wg rodzajów działalności, wg nowo zarejestrowanych, wg wyrejestrowanych, wg klas wielkości na 10 tysiecy mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dane zostały uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON

 

Podmioty wg sektorów własnościowych

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

1385

1302

1350

sektor publiczny - ogółem

jed.gosp.

21

20

23

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

jed.gosp.

18

17

21

sektor publiczny - spółki handlowe

jed.gosp.

2

2

1

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

1

-

-

sektor prywatny - ogółem

jed.gosp.

1364

1282

1327

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

1201

1116

1145

sektor prywatny - spółki handlowe

jed.gosp.

47

48

52

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

8

8

9

sektor prywatny - spółdzielnie

jed.gosp.

2

2

2

sektor prywatny - fundacje

jed.gosp.

1

1

1

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

13

13

16

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności

 

ogółem

jed.gosp.

1385

1302

1350

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

jed.gosp.

36

34

31

przemysł i budownictwo

jed.gosp.

103

96

95

pozostała działalność

jed.gosp.

1246

1172

1224

NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

 

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

151

140

141

sektor publiczny - ogółem

jed.gosp.

1

0

4

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

jed.gosp.

1

0

2

sektor prywatny - ogółem

jed.gosp.

150

140

137

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

137

136

122

sektor prywatny - spółki handlowe

jed.gosp.

5

1

5

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

0

1

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

0

0

3

WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

 

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

129

245

113

sektor publiczny - ogółem

jed.gosp.

2

1

0

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

jed.gosp.

2

1

0

sektor prywatny - ogółem

jed.gosp.

127

244

113

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

127

241

112

sektor prywatny - spółki handlowe

jed.gosp.

0

1

1

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - WSKAŹNIKI

 

Podmioty - wskaźniki

 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

3716

3434

3573

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

408

372

371

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

349

652

297

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym

jed.gosp.

49

45

47

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców

jed.gosp.

38

37

45

podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym

jed.gosp.

619

565

575

Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym

 

ogółem

jed.gosp.

5674

5256

5503

0 - 9

jed.gosp.

5522

5107

5361

10 - 49

jed.gosp.

139

137

122

50 - 249

jed.gosp.

12

12

20