Print

Handel

W zakładce tej znajdują się informacje na temat handlu w gminie Rewal, wyszczególnione zostały hipermarkety oraz targowiska sezonowe. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

SKLEPY I STACJE PALIW

 

Sklepy wg form organizacyjnych

 

hipermarkety

ob.

1

1

1

TARGOWISKA

 

Targowiska sezonowe

 

targowiska lub miejsca na ulicach i placach do prowadzenia sprzedaży sezonowej

ob.

700

513

379

roczne wpływy z opłaty targowej na targowiskach stałych i sezonowych ogółem

tys. zł

588,4

631,5

164,5